Ciśnieniomierz

Ciśnieniomierze zapewniają łatwą obsługę i wiarygodne pomiary

Ciśnieniomierz jest aparatem elektronicznym do pomiaru ciśnienia krwi. Ciśnienie tętnicze mierzone jest u ludzi na nadgarstku lub ramieniu. Ciśnieniomierze są z reguły elektroniczne i pozwalają określić ciśnienie górne (skurczowe) i dolne (rozkurczowe). Ze względu na przystępną cenę i łatwą obsługę urządzenia te są obecnie popularne wśród ludzi zwracających uwagę na zdrowie.

Znajomość ciśnienia krwi jest ważna nie tylko dla osób starszych lub chorych oraz sportowców. W ramach  zdrowego trybu życia wiele osób przywiązuje coraz większą wagę do diagnostyki. Nowoczesne, elektroniczne ciśnieniomierze mierzą ciśnienie tętnicze całkowicie automatycznie, nadają się idealnie do codziennej kontroli, a ich cena jest zwykle dosyć przystępna. Rozróżnia się dwa rodzaje pomiaru ciśnienia krwi: na nadgarstku i na ramieniu.

Pomiar na nadgarstku

Popularne ciśnieniomierze cyfrowe składają się z mankietu ze zintegrowanym przyrządem pomiarowym i mierzą ciśnienie tętnicze po wewnętrznej stronie nadgarstka. W tym celu urządzenie należy przyłożyć do tętnicy i przymocować za pomocą mankietu. Na początku pomiaru pompa elektryczna zwiększa ciśnienie w mankiecie do momentu, w którym krew nie może dłużej płynąć przez arterię. Następnie elektrycznie sterowany zawór stopniowo zmniejsza ciśnienie. Czujniki rejestrują aktualne ciśnienie wraz ze zmieniającym się szumem przepływu krwi. Porównując wynik do wzorów, ciśnieniomierz określa w ten sposób tętnicze ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi wraz z tętnem, rytmem serca itd. Aby uzyskać dokładny wynik, ważna jest wysokość, na której znajduje się urządzenie – mankiet powinien się znajdować na poziomie serca.

Pomiar na ramieniu

Pomiar ciśnienia krwi na ramieniu odbywa się za pomocą nowoczesnych urządzeń również w pełni automatycznie. Wiele urządzeń wyświetla wyniki na ekranie ciekłokrystalicznym (LCD). W ciśnieniomierzach tej klasy można odłączyć mankiet od urządzenia, aby używać mankietów różnego rozmiaru. Nie są co prawda tak praktycznie w użyciu, a ich cena jest trochę wyższa niż urządzeń nadgarstkowych, są za to znacznie dokładniejsze.

Luksusowe modele ciśnieniomierzy naramiennych mają ponadto profile użytkowników i statystyki.

Starsze osoby i pacjenci wysokiego ryzyka powinni oczywiście regularnie kontrolować ciśnie krwi u lekarza, niezależnie od samodzielnie zmierzonych wartości.

 

powrót