Decyzja Prezesa UOKiK z dn. 08.02.2019

Decyzja Przezesa UOKiK z dn. 08.02.2019, Nr RŁO 1/2019


Oświadczenie do Decyzji


Szanowni Państwo,

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazał, iż Media Saturn Online Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mogła dopuścić się stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd odnośnie uprawnień z tytułu rękojmi (okres trwania) oraz sposobu rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi. 

 

W związku z czym, Spółka wyraziła gotowość współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przedstawiła wyjaśnienia i możliwe rozwiązania sytuacji. W konsekwencji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 8 lutego 2019 r. wydał decyzję zobowiązującą o numerze RŁO 1/2019. 

 

Spółka pragnie poinformować, że zobowiązała się do udzielenia rekompensaty konsumentom, którzy spełniają warunki określone w ww. decyzji, w postaci Karty podarunkowej o wartości dwieście (200) zł brutto. Do Karty podarunkowej stosuje się Regulamin Kart podarunkowych,  znajdujący się na stronie https://mediamarkt.pl/regulamin_karty_podarunkowej. Konsumentowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości środków na Karcie podarunkowej. W razie wątpliwości Konsument będzie miał prawo zwrócenia się do Media Saturn Online Sp. z o.o. o wyjaśnienie zasad korzystania z Karty podarunkowej, bądź złożenie reklamacji w tym zakresie. Uzyskanie rekompensaty nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej dalej idących roszczeń.

 

Szczegółowe warunki udzielania rekompensaty zostaną przekazane Konsumentom w odrębnej wiadomości (w tym e-mail).


Informacja o rekompensacie


Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją zobowiązującą uprawdopodabniającą stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów numer RŁO 1/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku Media Saturn Online Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, informuje iż dokonała zmian Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, w ten sposób, że pkt 8 i pkt 21 otrzymują brzmienie:

 

„RĘKOJMIA ZA WADY

„8. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, to domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.”

 

„21. Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Kupującego wynosi czternaście (14) dni  liczonych od dnia złożenia przez Kupującego reklamacji Sprzedającemu.” 

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że okres rękojmi trwa dwa lata od dnia wydania zakupionego towaru. Każda reklamacja składana przez konsumenta rozpatrywana jest w terminie czternastu dni. W przypadku, gdy  sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

 

W celu naprawienia ewentualnej szkody wynikającej z uprawdopodobnionego stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, Spółka zobowiązała się do udzielenia konsumentom, którzy spełniają warunki określone poniżej, rekompensaty w postaci Karty podarunkowej o wartości dwustu (200) zł brutto. Do Karty podarunkowej stosuje się  Regulamin Kart podarunkowych  znajdujący się na stronie https://mediamarkt.pl/regulamin_karty_podarunkowej. Konsumentowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości środków na Karcie podarunkowej. W razie wątpliwości Konsument będzie miał prawo zwrócenia się do Media Saturn Online Sp. z o.o. o wyjaśnienie zasad korzystania z Karty podarunkowej, bądź złożenie reklamacji w tym zakresie. 

 

Rekompensata zostanie udzielona Konsumentowi, który spełnia poniższe warunki: 

- W okresie od dnia 24 maja 2017 r. do dnia dokonania zmian kwestionowanych przez Prezesa UOKiK zapisów OWUS, zawarł umowę umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego mediamarkt.pl oraz (dawniej) saturn.pl oraz zaakceptował warunki OWUS MediaMarkt albo (dawniej) OWUS Saturn, oraz

- w okresie od dnia 24 maja 2017 r. do dnia dokonania zmian kwestionowanych przez Prezesa UOKiK zapisów OWUS skutecznie złożył za pośrednictwem Media Saturn Online Sp. z o.o. lub w sklepie stacjonarnym,  reklamację z tytułu rękojmi na zakupione towary (z wyłączeniem usług), oraz

- ww. reklamacja została przez Sprzedającego rozpatrzona negatywnie po przekroczeniu ustawowego terminu do ustosunkowania się – czternastu (14) dni, oraz

- złożył w terminie trzech (3) miesięcy od uprawomocnienia się ww. decyzji zobowiązującej tj. do dnia 14 czerwca 2019 r., oświadczenie o podstawie przyznania rekompensaty i wyrażeniu zgody na jej otrzymanie. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail: info@mediamarkt.pl ,oraz

- został pozytywnie zweryfikowany przez Zespół Media Saturn Online pod kątem spełniania powyższych kryteriów. Termin weryfikacji to czternaście (14) dni.

Uzyskanie rekompensaty nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień konsumenta do dochodzenia na drodze cywilnoprawnej dalej idących roszczeń.


Z poważaniem,

Media Saturn Online Sp. z o.o.[script]var loadEditorJS;loadEditorJS = function() { var docRef, checkStr, getUrlParameter, isOpened, closeTimer; getUrlParameter = function(urlParam) { var param, regex, results; param = urlParam.replace(/[\[]/, '\\[').replace(/[\]]/, '\\]'); regex = new RegExp('[\\?&]' + param + '=([^&#]*)'); results = regex.exec(location.search); return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, ' ')); }; docRef = document.referrer; checkStr = 'saturn.pl'; if (docRef.indexOf(checkStr) > -1 || getUrlParameter('redirected') === '1') { closeTimer = 10000; $.extend(true, $.magnificPopup.defaults, { tClose: 'Zamknij (Esc)' }); $.magnificPopup.open({ items: { src: '#js-footerPopup', type: 'inline' }, mainClass: 'mfp-fade', closeOnContentClick: true, closeOnBgClick: true, closeBtnInside: true, showCloseBtn: true, enableEscapeKey: true, callbacks: { open: function() { var popup; popup = this; isOpened = true; setTimeout(function() { if (isOpened) { popup.close(); } }, closeTimer); }, close: function() { isOpened = false; } } }); } if (typeof loadLpJS === 'function') { loadLpJS(); }};[/script]
pixel
[script]var $productVariant = $('.js-product-variant');if ($productVariant.length) { $productVariant.each(function() { var $this; $this = $(this).find('img'); $this.error(function() { $this.attr({ 'src': $this.attr('data-src-gallery') }); }).attr({ 'src': $this.attr('data-src-filemanager') }); }); $productVariant.on('click', function() { enp.APP.bundles.loader.loadingShow(); }); }/* ACCOUNT > CLUB > shopping counter > add footer text */var accountClubLottery, txtElement;accountClubLottery = document.querySelectorAll('.v-account .b-lotteryBoxes .m-contentBox_item.is-separator .m-contentBox_data');if (accountClubLottery.length) { txtElement = document.createElement('P'); txtElement.classList.add('g-mt20'); txtElement.innerHTML = '* Do licznika zakupów liczą się zakupy dokonane od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.'; accountClubLottery[0].appendChild(txtElement);}[/script]