Canon WYBIERZ PRODUKT
Canon DOKONAJ ZAKUPU
Canon ZAREJESTRUJ
Jak skorzystać z promocji
  1. Kup produkt/-y objęte promocją w okresie 02.11.2016 do 22.01.2017.
  2. Promocja obowiązuje wyłącznie w wybranych sieciach sprzedaży.
  3. Wytnij z opakowania produktu kod kreskowy i numer seryjny. Prześlij kolorowy skan lub zdjęcie wyciętego kodu poprzez formularz zgłoszeniowy.
  4. Zarejestruj zakup poprzez formularz zgłoszeniowy nie później niż do 15.02.2017.
Pamiętaj
  • Każda osoba/firma może otrzymać zwrot pieniędzy za maksymalnie 1 sztukę każdego produktu objętego promocją (w całym okresie promocji).
  • Promocją objęte są produkty zakupione w oryginalnych opakowaniach, na których znajduje się numer EAN i numer seryjny produktu. Nie są objęte promocją produkty pochodzące z rozpakowania oryginalnych zestawów (białe pudełka).
  • Promocją objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe. Promocją nie są objęte produkty pochodzące ze sprzedaży wtórnej (komisowej lub podobnej).
  • W przypadku zakupu zestawu (body + obiektyw) zwrot można otrzymać wyłącznie za produkt główny (body).
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami typu cashback organizowanymi przez Canon w tym samym czasie.
Zobacz pełną treść regulaminu.
Produkty w promocji