Akcja została zakończona w dn. 03.08.2023 z powodu wyczerpania puli nagród.

Rejestracja produktów jest możliwa do 08.08.2023.