Akcja zakończona z dniem 17.07.2023 r. z powodu wyczerpania puli nagród.