Ogniskowa

Ogniskowa jest odległością między środkiem soczewki i jej ogniskiem. W zależności od ogniskowej motyw może być silnie powiększony lub pomniejszony. Różne obiektywy mają różne ogniskowe. Istnieją teleobiektywy, obiektywy standardowe, szerokokątne i zmiennoogniskowe (zoomy).

powrót