Piksel

Piksel jest najmniejszą jednostką cyfrowej grafiki rastrowej wyświetlanej na ekranie. Słowo „piksel” składa się z angielskich słów „picture” (obraz) i „element”. Często stosowanym skrótem jest „px”.

Różnica między pikselem a punktem
Obraz zawierający światło przepuszczone (na ekranie) składa się z pikseli, a obraz zawierający światło odbijane (jak materiały drukowane) z punktów. Piksel jest oświetlonym miejscem na ekranie, natomiast punkt jest wydrukowany.

powrót