Reklama

Obowiązujące formaty reklamowe
forma reklamowa
wielkość w pikselach
waga w kB
format
billboard
1350x100 I 980x170
40
jpg
slajd | karuzela
1075x390 I 750x350 I 480x400
60
jpg
button
260x200
30
jpg
menu rozwijane
210x315
35
jpg
landing page
1350x100 I 980x170

HTML
billboard mailing
600x180
35
jpg

Billboard

Bilbord Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 1350x100
 • 40
 • .jpg
Bilbord Tablet
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 980x170
 • 40
 • .jpg
Not exist on mobile

Nie dotyczy

Slider / Karuzela

Slider Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 1075x390
 • 40
 • .jpg
Slider Tablet
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 750x350
 • 40
 • .jpg
Slider Tablet
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 480x400
 • 40
 • .jpg

Button

Button Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 260x200
 • 40
 • .jpg
Not exist on mobile

Nie dotyczy

Not exist on mobile

Nie dotyczy

Menu rozwijane

Menu Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 210x315
 • 40
 • .jpg
Not exist on mobile

Nie dotyczy

Not exist on mobile

Nie dotyczy

Landing page

Landing page Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 1350x dowolny
 • 500
 • .html
Landing page Tablet
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 980x dowolny
 • 400
 • .html
Landing page Tablet
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 480x dowolny
 • 300
 • .html

Billboard mailing

Menu Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 650x200
 • 40
 • .jpg
Not exist on mobile

Nie dotyczy

Not exist on mobile

Nie dotyczy

Emblemat

Menu Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 90x90
 • 40
 • .png
Not exist on mobile

Nie dotyczy

Not exist on mobile

Nie dotyczy

Karuzela kategorii

Menu Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 1075x250
 • 40
 • .png
Not exist on mobile

Nie dotyczy

Not exist on mobile

Nie dotyczy

Banery strony kategorii (duże)

Menu Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 531x283
 • 40
 • .png
Not exist on mobile

Nie dotyczy

Not exist on mobile

Nie dotyczy

Banery strony kategorii (małe)

Menu Desktop
 • Rozmiar (px)
 • Waga (kb)
 • Format
 • 264x283
 • 40
 • .png
Not exist on mobile

Nie dotyczy

Not exist on mobile

Nie dotyczy

powrót