Zastosowanie systemu GPS

System GPS (Global Positioning System) umożliwia określenie własnej pozycji za pomocą satelitów i służy za elektroniczny przewodnik w samochodzie, w trakcie wędrówek lub podczas wycieczek rowerowych. System został stworzony przez Armię Stanów Zjednoczonych do własnych celów, obecnie jest jednak szeroko rozpowszechnioną pomocą nawigacyjną stosowaną zarówno przez firmy jak i osoby prywatne.

Czym jest GPS?

System GPS (Global Positioning System) umożliwia określenie własnej pozycji za pomocą satelitów. Satelity okrążają ziemię na wysokości 20 tys. kilometrów i nadają sygnały radiowe zawierające dokładną pozycję satelity i godzinę. Urządzenie GPS porównuje godzinę, o której sygnał został wysłany z godziną jego odbioru i na podstawie obliczonej różnicy określa pozycję satelity. Im więcej sygnałów satelitów odbiera urządzenie GPS, tym dokładniej można określić bieżącą pozycję – jej precyzyjne określenie wymaga sygnałów z co najmniej czterech satelitów.

Zastosowanie

gpsSystem GPS został pierwotnie opracowany przez rząd USA w celach militarnych. Ze względu na przystępną cenowo technikę ten system pozycjonowania stosowany jest również w transporcie do określania pozycji pojazdów i towarów lub do automatycznego sterowania maszynami rolniczymi.

Użytkownicy prywatni znają system GPS przede wszystkim w postaci samochodowych urządzeń nawigacyjnych. Systemy nawigacji są wyposażone w czujnik GPS i cyfrowe mapy nawigacyjne. Po podłączeniu systemu nawigacji do komputera PC mapy można aktualizować za pomocą aktualizacji oprogramowania udostępnianych przez producentów.

Przenośnie urządzenia nawigacyjne są odpowiednie w trakcie wędrówek i podczas wycieczek rowerowych. W przeciwieństwie do samochodowych urządzeń nawigacyjnych są one zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych, jak kurz, brud i czynniki atmosferyczne.

Telefony komórkowe i smartfony mogą być również wykorzystywane jako urządzenia nawigacyjne w trakcie wędrówek, podczas wycieczek rowerowych lub w celu zwiedzenia miasta. W ten sposób nie trzeba mieć ze sobą drugiego urządzenia, a mimo to można łatwo znaleźć drogę do celu. Niektóre telefony komórkowe są wyposażone w przycisk alarmowy, po naciśnięciu którego można za pomocą systemu GSP szybko określić pozycję danej osoby.

Nadajniki GPS są obecnie również wykorzystywane, aby zapobiegać kradzieżom. W tym celu nadajnik GSP zostaje umieszczony w ukrytym miejscu, na przykład w pojeździe. W przypadku zmiany pozycji samochodu właściciel zostaje powiadomiony i może sprawdzić w Internecie bieżące współrzędne swojego pojazdu.

Wiele nowych aparatów cyfrowych jest również wyposażonych w moduł GPS. Umożliwia to zapisywanie wraz ze zdjęciami danych o pozycji. Oglądając później zdjęcie, można dokładnie określić, kiedy i gdzie zostało zrobione.

Wady

Główną wadą systemu GPS jest fakt, że rząd USA może w każdej chwili go wyłączyć. Obecnie powstaje nowy systemem Galileo finansowany głównie ze środków unijnych. Do 2007 r. występowały problemy finansowe, które udało się jednak rozwiązać. System Galileo ma być gotowy do eksploatacji w 2014 r.

powrót