Szukaj 0 Koszyk
Menu

Produkty

Komputery i Tablety

Bestsellery

Tablety multimedialne

Słuchawki komputerowe Czytniki e-Booków

AGD małe

Bestsellery

Compliance w MediaMarkt


Owocna współpraca w ramach grupy MediaMarkt opiera się w pierwszym rzędzie na naszych
podstawowych wartościach, stosowanych na co dzień i będących przykładem dla innych. Warunkiem
utrzymania takiej atmosfery wzajemnego zaufania jest uczciwość, wiarygodność oraz nienaganne
pod względem finansowym, prawnym i etycznym zachowanie każdego pracownika w codziennej pracy.
Tylko w ten sposób będziemy mogli wspólnie cieszyć się z sukcesu.

Nasze konsekwentne działanie zgodnie z tymi podstawowymi wartościami oraz obowiązującymi
przepisami prawa gwarantuje osiągnięcie ambitnego celu jakim jest pozostanie liderem rynku. Nasze
rozwiązania są szybkie i proste, albowiem będąc dużym przedsiębiorstwem działamy w grupie
MediaMarkt w sposób uporządkowany, ale bez biurokracji. Wspólnie realizujemy cele grupy
MediaMarkt. Z tego względu sukces przedsiębiorstwa ma pierwszeństwo przed interesami
poszczególnych osób. Kroczymy tą drogą konsekwentnie i świadomi przyjętych przez nas wartości.

We wspólnym interesie każdego z nas chcemy mieć pewność, że wartości obowiązujące w naszym
przedsiębiorstwie będą przestrzegane i realizowane. Przejrzysta i zrozumiała komunikacja umożliwi
podejmowanie swobodnych działań, ukierunkowanych na osiągnięcie sukcesu. Opierając
się na wartościach naszego przedsiębiorstwa opracowaliśmy Kodeks „Styl i praktyka”, który
obowiązuje wszystkich pracowników grupy MediaMarkt .

Kodeks „Styl i praktyka” ma być narzędziem umożliwiającym orientację w sytuacjach zdarzających się
w naszej codziennej pracy i stanowić ogólne ramy dla wytycznych opracowanych w danym kraju,
odzwierciedlających lokalną specyfikę i zwyczaje biznesowe w zgodzie z regulacjami prawnymi
obowiązującymi w poszczególnych krajach. Mając na względzie uczciwość działań w ramach naszego
przedsiębiorstwa, nie tylko czujemy się związani Kodeksem „Styl i praktyka”, lecz stosujemy
go w codziennym życiu.

Kto nadużywa swojej pozycji dla własnych korzyści, na korzyść osoby trzeciej lub na szkodę grupy
MediaMarkt i tym samym narusza ducha niniejszych wytycznych lub podstawowe wartości
obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie lub działa wbrew innym przepisom wewnętrznym lub
regulacjom prawnym, może być pewien, że naruszenie takie będzie ścigane, a osoba winna zostanie
ukarana. W tym zakresie nie będzie żadnych różnic – zasada ta dotyczy każdego pracownika w ten
sam sposób.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie wszystkich istotnych przepisów,
wytycznych i innych regulacji. W zakresie związanych z tym pytań stosujemy naszą sprawdzoną
filozofię otwartych drzwi – zawsze pytamy: naszych przełożonych lub Inspektora do spraw Zasad
Korporacyjnych („Compliance Officer”).


powrót

pixel
[script]var $productVariant = $('.js-product-variant');if ($productVariant.length) { $productVariant.each(function() { var $this; $this = $(this).find('img'); $this.error(function() { $this.attr({ 'src': $this.attr('data-src-gallery') }); }).attr({ 'src': $this.attr('data-src-filemanager') }); }); $productVariant.on('click', function() { enp.APP.bundles.loader.loadingShow(); }); }[/script]