Szukaj 0 Koszyk
Menu
Produkty
Komputery i Tablety
AGD małe

Regulamin Karty Podarunkowej

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej Media Markt (dalej zwanej również „Karta'). 
1.2 Wydawcą Karty Podarunkowej Media Markt jest Media Markt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000206770 (zwany dalej „Media Markt'). 
1.3 Program Kart Podarunkowych Media Markt jest prowadzony we wszystkich sklepach Media Markt oraz na stronie internetowej Media Markt pod adresem http://www.mediamarkt.pl 
1.4 Program Kart Podarunkowych Media Markt rozpoczyna się dniu 10 lutego 2008 roku i trwa bezterminowo. 
1.5 Użytkownik Karty Podarunkowej Media Markt poprzez aktywację w sposób określony niżej Karty Podarunkowej Media Markt oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 2. Ogólne informacje o Karcie Podarunkowej Media Markt

2.1 Karta Podarunkowa Media Markt jest plastikową kartą typu pre-paid, stanowiącą odpowiednik gotówki, wystawianą na okaziciela, umożliwiającą dokonywanie zakupu towarów z oferty handlowej Media Markt w dowolnym sklepie Media Markt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2.2 W programie objętym niniejszym Regulaminem klienci Media Markt mogą aktywować Karty Podarunkowe Media Markt o wartości nie mniejszej niż 50 złotych oraz nieprzekraczającej wartości w wysokości 10 000 złotych. 
2.3 Środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Podarunkowej Media Markt nie podlegają oprocentowaniu 
2.4 Karta Podarunkowa Media Markt nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

 

§ 3. Zakup Karty Podarunkowej Media Markt

3.1 Zakupu Karty Podarunkowej mogą dokonać zarówno klienci indywidualni jak i klienci instytucjonalni chcący dokonać płatności za pomocą przelewu bankowego. 
3.2 Klienci indywidualni mogą dokonać zakupu Karty Podarunkowej bezpośrednio w dowolnym markecie Media Markt dokonując płatności za pomocą gotówki, bonów towarowych Media Markt lub innych akceptowalnych bonów, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych Kart Podarunkowych Media Markt. 
3.3 Klienci instytucjonalni mogą dokonać zakupu Kart Podarunkowych bezpośrednio w dowolnym markecie Media Markt lub poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: pl.kartapodarunkowa@media-saturn.com dokonując płatności poprzez wykonanie przelewu bankowego. 
3.4 Minimalna kwota zamówienia kart dla których realizowana jest dostawa za pośrednictwem kuriera na koszt wysyłającego wynosi 1000 złotych.

 

§ 4. Aktywacja Karty Podarunkowej Media Markt

4.1 Warunkiem użytkowania Karty Podarunkowej Media Markt jest aktywacja karty poprzez dokonanie wpłaty w kasie dowolnego sklepu Media Markt w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu lub poprzez dokonanie przelewu bankowego za zakupione Karty Podarunkowe w wysokości kwoty wybranej przez użytkownika Karty w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. 
4.2 Karta Podarunkowa Media Markt może zostać w okresie jej ważności ponownie (wielokrotnie) doładowana w kasie dowolnego sklepu Media Markt do wysokości wybranej przez użytkownika Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. 
4.3 Karta zachowuje ważność przez okres pięciu lat od dnia jej ostatniego użycia (aktywacja, kolejne zasilenie konta lub ostatnia płatność dokonana Kartą). Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. 
4.4 Użytkownik Karty Podarunkowej Media Markt może dokonać opłaty aktywacyjnej lub kolejnego zasilenia konta Karty za pomocą gotówki, bonów towarowych Media Markt lub innych akceptowalnych bonów, akceptowalnych kart płatniczych lub kredytowych, jak również innych Kart Podarunkowych lub poprzez wykonanie przelewu bankowego. 
4.5 Aktywacja lub kolejne zasilenie Karty Podarunkowej Media Markt nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. 
4.6 Użytkownik Karty Podarunkowej Media Markt jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, informacji, że Karta może być zrealizowana wyłącznie w sklepach Media Markt, nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana (pkt. 4.3 niniejszego Regulaminu)

 

§ 5. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej Media Markt

5.1 Karta Podarunkowa Media Markt może być realizowana wyłącznie po jej aktywacji, we wszystkich sklepach Media Markt biorących udział w programie. 
5.2 Karta Podarunkowa Media Markt wystawiana jest na okaziciela. Realizacja Karty Podarunkowej Media Markt przez jej użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. 
5.3 Poza przypadkami, o których mowa w pkt 6.4 niniejszego Regulaminu, Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne. 
5.4 Płatność Kartą Podarunkową Media Markt następuje w trakcie okazania Karty w kasie sklepu Media Markt. W momencie nabycia przez użytkownika Karty towarów pozostających w ofercie handlowej Media Markt, saldo Karty Podarunkowej Media Markt zostanie pomniejszone o kwotę ceny należnej Media Markt za sprzedane towary. 
5.5 W przypadku, gdy środki znajdujące się na Karcie Podarunkowej Media Markt nie wystarczą do zapłacenia pełnej kwoty należnej za nabyty towar, użytkownik Karty może pokryć różnicę innym środkiem płatniczym. 
5.6 W przypadku zwrotu towarów nabytych przy użyciu Karty Podarunkowej Media Markt, przeprowadzonej na podstawie ogólnych warunków sprzedaży towarów obowiązujących w Media Markt, zgodnie z wyborem użytkownika saldo Karty użytkownika zwracającego towary zostanie powiększone o kwotę odpowiadającą cenie towarów podlegających zwrotowi. 
5.7 Użytkownicy Kart Podarunkowych Media Markt mogą sprawdzać stan konta swoich Kart na specjalnej stronie internetowej serwisu Media Markt pod adresem http://www.mediamarkt.pl po wpisaniu we właściwe pole numeru Karty oraz podaniu kodu znajdującego się na rewersie Karty pod zdrapką. 
5.8 Użytkownicy Kart Podarunkowych Media Markt mogą również uzyskać informację, co do stanu konta swoich Kart w kasach dowolnego sklepu Media Markt. Ponadto saldo Karty jest umieszczone na paragonie fiskalnym każdej transakcji zawieranej przy pomocy Karty Podarunkowej Media Markt. 
5.9 Karty Podarunkowej Media Markt można używać wyłącznie w sklepie Media Markt.

 

§ 6. Odpowiedzialność Media Markt i reklamacje związane z Kartą Podarunkową Media Markt

6.1 Media Markt nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Media Markt, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu nabywcy. 
6.2 Media Markt nie umożliwia nabywcy czy użytkownikowi Karty Podarunkowej Media Markt zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty. 
6.3 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Media Markt, jej użytkownikowi nie przysługują wobec Media Markt żadne roszczenia. 
6.4 W przypadku braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Media Markt, w szczególności: niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym obsługi Kart, czy uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych, uprawnieni pracownicy Media Markt mogą, po weryfikacji salda Karty na specjalnej stronie internetowej serwisu Media Markt pod adresem http://www.mediamarkt.pl, wypłacić użytkownikowi Karty gotówką kwotę odpowiadającą stanowi Karty. W takim przypadku dana Karta Podarunkowa Media Markt zostanie unieważniona. 
6.5 Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Media Markt będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika Karty. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w punktach obsługi klienta sklepów Media Markt lub listownie na wskazany wyżej adres siedziby Media Markt.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

7.1 Media Markt zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny. O zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach Media Markt oraz na stronach internetowych serwisu Media Markt pod adresem http://www.mediamarkt.pl. 
7.2 Media Markt zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu wydawania Kart Podarunkowych Media Markt w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w pkt 7.1 niniejszego Regulaminu. Użytkownicy Kart Podarunkowych Media Markt nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach. 
7.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach Media Markt oraz na stronach internetowych serwisu Media Markt pod adresem www.mediamarkt.pl 
7.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2012 roku.

powrót

[script]var loadEditorJS;loadEditorJS = function() { var docRef, checkStr, getUrlParameter, isOpened, closeTimer; getUrlParameter = function(urlParam) { var param, regex, results; param = urlParam.replace(/[\[]/, '\\[').replace(/[\]]/, '\\]'); regex = new RegExp('[\\?&]' + param + '=([^&#]*)'); results = regex.exec(location.search); return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, ' ')); }; docRef = document.referrer; checkStr = 'saturn.pl'; if (docRef.indexOf(checkStr) > -1 || getUrlParameter('redirected') === '1') { closeTimer = 10000; $.extend(true, $.magnificPopup.defaults, { tClose: 'Zamknij (Esc)' }); $.magnificPopup.open({ items: { src: '#js-footerPopup', type: 'inline' }, mainClass: 'mfp-fade', closeOnContentClick: true, closeOnBgClick: true, closeBtnInside: true, showCloseBtn: true, enableEscapeKey: true, callbacks: { open: function() { var popup; popup = this; isOpened = true; setTimeout(function() { if (isOpened) { popup.close(); } }, closeTimer); }, close: function() { isOpened = false; } } }); } if (typeof loadLpJS === 'function') { loadLpJS(); }};[/script]
pixel
[script]var $productVariant = $('.js-product-variant');if ($productVariant.length) { $productVariant.each(function() { var $this; $this = $(this).find('img'); $this.error(function() { $this.attr({ 'src': $this.attr('data-src-gallery') }); }).attr({ 'src': $this.attr('data-src-filemanager') }); }); $productVariant.on('click', function() { enp.APP.bundles.loader.loadingShow(); }); }[/script]