Tax Free

Osoba występująca o zwrot podatku VAT musi mieć status podróżnego. Według przepisów prawa jest to osoba fizyczna, która mieszka na stałe poza granicami Unii Europejskiej (UE). Miejsce stałego zamieszkania podróżnego ustala się na podstawie dokumentu tożsamości.

Podróżny spełniający powyższe kryteria ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT za towary zakupione na terytorium Polski, pod warunkiem że produkty wywożone poza obszar UE są w stanie nienaruszonym i znajdują się w oryginalnych opakowaniach.

Jak ubiegać się o Tax Free?

  • Poproś pracownika sklepu o wystawienie formularza zwrotu podatku (Tax Refund Cheque). Upewnij się, że wszystkie dane osobowe są poprawne wpisane, oraz  że paragon z kasy fiskalnej został dołączony. Data na dokumencie musi być zgodna z datą na paragonie.

Minimalna kwota wartości zakupów musi wynosić 200 zł.

  • Opuszczając teren UE zgłoś się do Urzędu Celnego. Przedstaw dokument Tax Free wraz z dowodem transakcji i paszportem. Celnik potwierdza wywóz towaru przystawiając stempel. Brak pieczęci celnika na formularzu Tax Free uniemożliwia otrzymanie zwrotu pieniędzy. Wywóz towaru musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia trzeciego miesiąca od daty zakupu, np. kupując 14 sierpnia możesz wywieźć towar najpóźniej 30 listopada. 
  • Zwrot pieniędzy możesz otrzymać w placówce Global Blue. Spis placówek oraz regulamin zwrotu możesz znaleźć na stronie www.globalblue.com. Ubiegając się o zwrot pieniędzy musisz przedstawić podstemplowany formularz Tax Free. Należy mieć na uwadze fakt, że pośrednik może pobrać prowizję od zwracanej kwoty podatku. Podbity polski formularz Tax Free jest ważny przez 7 miesięcy od miesiąca zakupu. Zwrot podatku w gotówce można otrzymać tylko w tym okresie. Zwrot podatku na podstawie polskiego formularza Tax Free może zostać dokonany wyłącznie gotówką.

W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów.

Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).

Szczegóły na: www.global-blue.com

 

As a tourist with permanent residence outside the European Union (EU), you are entitled to claim a VAT refund, if you export products purchased in Poland outside EU territory in an intact condition.

The minimum total purchase amount, including VAT, on one Tax Refund Cheque and accompanied by a fiscal cash register receipt, which entitles you to claim a VAT refund, is PLN 200.


The 3-steps system is easy to use and memorise. To get the VAT refund, you only need to follow the instructions below:


1. Store – Always ask the salesperson for a Tax Refund Cheque when you make a purchase. Make sure that your full name, address and passport number are correct and that the fiscal cash register receipt is attached. The date on the Tax Refund Cheque must be the same as on the receipt. Keep the Tax Refund Cheque and the leaflet until the refund is complete.

2. Customs Agency – When you leave Poland and the European Union, you must show the purchased goods (in an intact condition), the Tax Refund Cheque accompanied by the fiscal cash register receipt, and your passport, to be stamped by a Polish or other EU customs official. Export from the EU must be confirmed not later than on the last day of the third month following the month of purchase.
NO CUSTOMS STAMP ON THE TAX REFUND CHEQUE = NO REFUND


3. Global Blue Refund Point – Finally, collect your cash refund by delivering your Tax Refund Cheque to your nearest Global Blue Customer Service Point or to any of the partners’ Refund Points (for a list of locations, see the leaflet accompanying the Tax Refund Cheque). Please remember to cash in the Tax Refund Cheque within 4 months after the month of purchase. A handling fee will be deducted from the refund amount.


In Poland, the principles of VAT refund to travellers are governed by the Act on the Goods and Services Tax and the Excise Tax, and by executive regulations to this Act, i.e. Minister of Finance Regulations.

Act of 11 March 2004 on the Goods and Services Tax, Title XII, Chapter 6, Articles 126-130 (Polish Journal of Laws No. 54, item 535, as amended).

For more details visit: www.global-blue.com

powrót

pixel
[script]var $productVariant = $('.js-product-variant');if ($productVariant.length) { $productVariant.each(function() { var $this; $this = $(this).find('img'); $this.error(function() { $this.attr({ 'src': $this.attr('data-src-gallery') }); }).attr({ 'src': $this.attr('data-src-filemanager') }); }); $productVariant.on('click', function() { enp.APP.bundles.loader.loadingShow(); }); }[/script]