Gwarancja Plus

Korzyści dla Klienta
Zapoznaj się z benefitami płynącymi z Gwarancji Plus
Szybkie zgłaszanie problemu
Telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz na stronie www
Krótki czas naprawy
Naprawa do 14 dni
Komfort i wygoda
Serwis „door to door”
Naprawa bez dodatkowych kosztów
Brak kosztów związanych z serwisem
Zakres międzynarodowy
Ochrona na całym świecie
Karta podarunkowa
W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa

 

Sprawdź, dlaczego warto wybrać Gwarancję Plus
Smartfony
Pakiet obejmuje:
 • uszkodzenie mechaniczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • kradzież
 • ochronę na wypadek nieuprawnionego użycia telefonu wskutek kradzieży
 • przepięcie
 • czas naprawy do 5 dni roboczych
Dostępne pakiety:
 • Ochrona 12 miesięcy
 • Ochrona 24 miesiące
Tablety
Pakiet obejmuje:
 • uszkodzenie mechaniczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • kradzież
 • przepięcie
 • czas naprawy do 5 dni roboczych
Dostępne pakiety:
 • Ochrona 12 miesięcy
 • Ochrona 24 miesiące
Telewizory
Pakiet obejmuje:
 • 5-letnią ochronę (dodatkowo w sklepach stacjonarnych dostępna jest ochrona 6-letnia)
 • awarię
 • sprzęt zastępczy
 • czas naprawy do 10 dni roboczych
 • uszkodzenia mechaniczne wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 • ochrona przed przepięciem*
* w pakiecie K&O Plus
Dostępne pakiety:
 • Komfort Plus
 • Komfort & Ochrona Plus
Sprzęt komputerowy
Pakiet obejmuje:
 • 3-letnią ochronę (dodatkowo w sklepach stacjonarnych dostępna jest ochrona 4-letnia)
 • awarię
 • czas naprawy do 14 dni
 • kradzież*
 • uszkodzenia mechaniczne wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 • ochrona przed przepięciem*
* w pakiecie K&O
Dostępne pakiety:
 • Komfort
 • Komfort & Ochrona
Konsole
Pakiet obejmuje:
 • 3-letnią ochronę
 • awarię
 • czas naprawy do 14 dni
 • kradzież*
 • uszkodzenia mechaniczne wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 • ochrona przed przepięciem*
* w pakiecie K&O
Dostępne pakiety:
 • Komfort
 • Komfort & Ochrona
Duże AGD
Pakiet obejmuje:
 • 5-letnią ochronę (dodatkowo w sklepach stacjonarnych dostępna jest ochrona 6-letnia)
 • awarię
 • sprzęt zastępczy
 • zwrot środków za rozmrożoną żywność
  czas naprawy do 10 dni roboczych*
 • uszkodzenia mechaniczne wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 • ochrona przed przepięciem*
* w pakiecie K&O Plus
Dostępne pakiety:
 • Komfort Plus
 • Komfort & Ochrona Plus
Małe AGD
Pakiet obejmuje:
 • 3-letnią ochronę (dodatkowo w sklepach stacjonarnych dostępna jest ochrona 4-letnia)
 • awarię
 • kradzież*
 • uszkodzenia mechaniczne wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 • ochronę przed przepięciem*
* w pakiecie K&O
Dostępne pakiety:
 • Komfort
 • Komfort & Ochrona
Foto
Pakiet obejmuje:
 • 3-letnią ochronę
 • awarię
 • kradzież*
 • uszkodzenia mechaniczne wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 • ochronę przed przepięciem*
* w pakiecie K&O
Dostępne pakiety:
 • Komfort
 • Komfort & Ochrona
Audio i nawigacja
Pakiet obejmuje:
 • 3-letnią ochronę
 • awarię
 • kradzież*
 • uszkodzenia mechaniczne wskutek nieszczęśliwego wypadku*
 • ochronę przed przepięciem*
* w pakiecie K&O
Dostępne pakiety:
 • Komfort
 • Komfort & Ochrona
Jeździki
Pakiet obejmuje:
 • uszkodzenie mechaniczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • kradzież
 • przepięcie
 • czas naprawy do 14 dni
Dostępne pakiety:
 • Ochrona 12 miesięcy

 

Porównanie pakietów Gwarancji Plus
Ochrona Komfort Komfort & ochrona Komfort plus Komfort & ochrona plus Bumerang
Ochrona na wypadek awarii po gwarancji producenta

Ochrona na wypadek uszkodzenia od nieszczęśliwego wypadku

Ochrona na wypadek kradzieży lub rabunku

Ochrona na wypadek przepięcia

Zakres międzynarodowy

Sprzęt zastępczy na czas naprawy

Serwis "door to door"

Naprawa lub karta podarunkowa (jeśli naprawa niemożliwa)

Tylko Karta podarunkowa

Ubezpieczenie dla klientów indywidualnych

Ubezpieczenie dla firm

 

 • Pakiet ubezpieczeniowy 3-letni (dodatkowo dla Małego AGD i PC w sklepach stacjonarnych dostępny jest pakiet 4-letni)
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek awarii
 • Ochrona przed awarią rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty zakupu sprzętu i trwa 12 miesięcy
 • Ochrona na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Darmowy transport do i z serwisu
 • Brak kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu
 • Krótki i gwarantowany czas naprawy sprzętu do 14 dni (termin liczony od daty dostarczenia sprzętu do serwisu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy
Komfort to pakiet ubezpieczeń WAKAM S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
Pobierz Kartę Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla:
Foto, Video, Audio, HiFi, Konsol, Małego AGD, PC ›
 • Pakiet ubezpieczeniowy 3-letni (dodatkowo dla Małego AGD i PC w sklepach stacjonarnych dostępny jest pakiet 4-letni)
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek mechanicznego uszkodzenia w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Przepięcia, Kradzieży z włamaniem lub rabunku, Awarii
 • W zakresie Awarii ochrona rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty zakupu sprzętu i trwa 12 miesięcy
 • Ochrona na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Darmowy transport do i z serwisu
  Brak kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu
 • Krótki i gwarantowany czas naprawy sprzętu do 14 dni (termin liczony od daty dostarczenia sprzętu do serwisu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy
Komfort i Ochrona to pakiet ubezpieczeń WAKAM S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
Pobierz Kartę Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla:
Foto, Video, Audio, HiFi, Konsol, Małego AGD, PC ›
 • Pakiet ubezpieczeniowy 5-letni (dodatkowo w sklepach stacjonarnych dostępny jest pakiet 6-letni)
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek Awarii dla dużego AGD, zabudowy i TV
 • Ochrona przed awarią rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty zakupu sprzętu i trwa 36 miesięcy
 • Ochrona na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Prosta i szybka pomoc – Sprzęt zastępczy na czas naprawy
 • Zwrot środków za rozmrożoną żywność
 • Darmowy transport do i z serwisu
 • Brak kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu
 • Krótki i gwarantowany czas naprawy sprzętu do 10 dni roboczych
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy
Komfort Plus to pakiet ubezpieczeń WAKAM S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
Pobierz Kartę Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla:
Dużego AGD i TV ›
 • Pakiet ubezpieczeniowy 5-letni (dodatkowo w sklepach stacjonarnych dostępny jest pakiet 6-letni)
 • Ubezpieczenie dużego AGD, zabudowy i TV na wypadek mechanicznego uszkodzenia sprzętu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Przepięcia, Awarii
 • Ochrona przed awarią rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty zakupu sprzętu i trwa 36 miesięcy
 • Zwrot środków za rozmrożoną żywność
 • Ochrona na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Prosta i szybka pomoc – Sprzęt zastępczy na czas naprawy
 • Darmowy transport do i z serwisu
 • Brak kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu
 • Krótki i gwarantowany czas naprawy sprzętu do 10 dni roboczych
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy
Komfort i Ochrona Plus to pakiet ubezpieczeń WAKAM S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
Pobierz Kartę Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla:
Dużego AGD i TV ›
 • Ochrona sprzętu przez 12 miesięcy lub 24 miesiące od daty zakupu
 • Ubezpieczenie smartfonów i tabletów oraz sprzętu mobilnego (np.jeżdziki) na wypadek mechanicznego uszkodzenia sprzętu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, Przepięcia i Kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • Dodatkowa ochrona na wypadek nieuprawnionego użycia telefonu wskutek Kradzieży z włamaniem lub rabunku (zwrot kosztów)
 • Ochrona na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Darmowy transport do i z serwisu
 • Brak kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu
 • Krótki i gwarantowany czas naprawy sprzętu:
  do 5 dni roboczych dla smartfonów i tabletów (termin liczony od daty dostarczenia sprzętu do serwisu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów)
  do 14 dni dla sprzętu mobilnego (termin liczony od daty dostarczenia sprzętu do serwisu wraz z kompletem niezbędnych dokumentów)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy
Ochrona to pakiet ubezpieczeń WAKAM S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
Pobierz Kartę Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla:
Telefonów, tabletów i sprzętów mobilnych ›
 • Pakiet ubezpieczeniowy 3-letni
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek Awarii
 • Awaria rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty zakupu sprzętu i trwa 12 miesięcy
 • Sprzęt o wartości do 1000 zł (za wyjątkiem smartfonów, tabletów i sprzętów mobilnych)
 • Ochrona na całym świecie (odbiór uszkodzonego sprzętu wyłącznie na terytorium RP)
 • Darmowy transport do serwisu
 • Zwrot pełnej kwoty ubezpieczonego sprzętu w formie Karty podarunkowej
Bumerang to pakiet ubezpieczeń WAKAM S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.
Pobierz Kartę Produktu i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla:
Urządzeń do 1000 zł ›
Pobierz i zapoznaj się z treścią poniższych dokumentów:
Regulamin zawierania Umów ubezpieczenia mediamarkt.pl
Pobierz
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zawieraną umową ubezpieczenia
Pobierz
Pełnomocnictwa dla SPB Polska
Pobierz
Informujemy, że Ubezpieczyciel działający dotąd pod nazwą La Parisienne Assurances (spółka akcyjna prawa francuskiego, z siedzibą pod adresem 120-122 rue Réaumur, 75002 Paris) zmienił nazwę na WAKAM.
Powyższa zmiana jest wyłącznie zmianą nazwy pod którą działa Ubezpieczyciel, a wszelkie inne dane Ubezpieczyciela pozostają bez zmian. Zmiana ta nie ma wpływu na obowiązywanie i treść zawartych umów ubezpieczenia i nie wymaga aktualizacji dokumentacji ubezpieczeniowej. We wszelkiej korespondencji związanej z umowami ubezpieczenia kierowanej do nas lub do podmiotu obsługującego szkody (SPB Polska Sp. z o.o.) prosimy posługiwać się nową nazwą Ubezpieczyciela, jednak ewentualne posługiwanie się starą nazwą nie wpłynie w żaden sposób na prawidłowość procesów związanych z obsługą zawartych umów i likwidacji szkód.
ZGŁASZANIE SZKÓD DLA PAKIETÓW KUPIONYCH OD DNIA 01.07.2019:
Pakiety Gwarancji Plus zakupione do 30.06.2019 r.:
•  GWARANCJA PLUS AGD I TV - Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia › •  KOMFORT - Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia › •  OCHRONA - Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia › •  KOMFORT & OCHRONA - Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia › •  FIRMA - Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›
Zgłaszanie szkód dla pakietów Gwarancji Plus zakupionych do 30.06.2019:
Umowa ubezpieczeniowa WARTA:
Telefon: 22 438 44 82
Pozostałe umowy ubezpieczeniowe:
Telefon: 799 355 555
Opieka serwisowa Duże AGD i Telewizory:
Telefon: 799 355 555

powrót

[script]var loadEditorJS;loadEditorJS = function() { var docRef, checkStr, getUrlParameter, isOpened, closeTimer; getUrlParameter = function(urlParam) { var param, regex, results; param = urlParam.replace(/[\[]/, '\\[').replace(/[\]]/, '\\]'); regex = new RegExp('[\\?&]' + param + '=([^&#]*)'); results = regex.exec(location.search); return results === null ? '' : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, ' ')); }; docRef = document.referrer; checkStr = 'saturn.pl'; if (docRef.indexOf(checkStr) > -1 || getUrlParameter('redirected') === '1') { closeTimer = 10000; $.extend(true, $.magnificPopup.defaults, { tClose: 'Zamknij (Esc)' }); $.magnificPopup.open({ items: { src: '#js-footerPopup', type: 'inline' }, mainClass: 'mfp-fade', closeOnContentClick: true, closeOnBgClick: true, closeBtnInside: true, showCloseBtn: true, enableEscapeKey: true, callbacks: { open: function() { var popup; popup = this; isOpened = true; setTimeout(function() { if (isOpened) { popup.close(); } }, closeTimer); }, close: function() { isOpened = false; } } }); } if (typeof loadLpJS === 'function') { loadLpJS(); }};[/script]
pixel
[script]var $productVariant = $('.js-product-variant');if ($productVariant.length) { $productVariant.each(function() { var $this; $this = $(this).find('img'); $this.error(function() { $this.attr({ 'src': $this.attr('data-src-gallery') }); }).attr({ 'src': $this.attr('data-src-filemanager') }); }); $productVariant.on('click', function() { enp.APP.bundles.loader.loadingShow(); }); }/* ACCOUNT > CLUB > shopping counter > add footer text */var accountClubLottery, txtElement;accountClubLottery = document.querySelectorAll('.v-account .b-lotteryBoxes .m-contentBox_item.is-separator .m-contentBox_data');if (accountClubLottery.length) { txtElement = document.createElement('P'); txtElement.classList.add('g-mt20'); txtElement.innerHTML = '* Do licznika zakupów liczą się zakupy dokonane od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.'; accountClubLottery[0].appendChild(txtElement);}[/script]
[script]if (document.querySelector('.ins-content-wrapper-1720')) { setTimeout(function () { if (window.location.href.indexOf('lp-mac-mini') < 0) { document.querySelector('.ins-content-wrapper-1720').style.display = "block"; } }, 5000);}[/script]