Gwarancja Plus

 

 

Wybierz pakiet dla siebie:


Korzyści dla klienta

  • Szybkie zgłaszanie problemu

   telefon: 799 355 555, e-mail: ubezpieczenia@mediamarkt.pl
  • Oszczędność pieniędzy

   naprawa bez dodatkowych kosztów lub nowe urządzenie w przypadku szkody
  • Komfort i wygoda

   bezgotówkowa naprawa dla Klienta
  • Oszczędność czasu

   naprawa już w 14 dni (10 dni w przypadku firm)
  • Brak limitu napraw

   w przypadku uszkodzenia lub awarii
  • Sprzęt zastępczy na czas naprawy

   (w Ofercie Professional)
  • Karta podarunkowa ważna 5 lat

   w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna
  • Koszt kuriera w ramach ubezpieczenia

 

Porównanie pakietów Gwarancji Plus


Mini Max

Komfort

Ochrona

Komfort & Ochrona

Professional

Ubezpieczenie od awarii

Ubezpieczenie od uszkodzenia mechanicznego

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rozboju

Ubezpieczenie od przepięcia

Zakres międzynarodowy

Urządzenie zastępcze na czas naprawy na TV, drukarki i duże AGD

Serwis "door to door"

Ubezpieczenie dla klientów indywidualnych

Ubezpieczenie dla firm

Wyłącznie telefony i tablety

Okres obowiązywania 3 lata 3 lata 3 lata (1 rok na telefony i tablety) 3 lata 3 lata

Oferta serwisowa: 5–letnia Gwarancja Plus

 

 • Bezpłatna naprawa w autoryzowanych serwisach
 • Infolinia - rozwiązanie problemu lub zgłoszenie uszkodzenia
 • Prosta i szybka pomoc – naprawa w domu Klienta (duże AGD + zabudowa/TV)
 • W przypadku braku możliwości naprawy – zwrot środków w formie karty podarunkowej

Zakres ochrony serwisowej i wyłączeń odpowiedzialności określają Ogólne Warunki Umowy Serwisowej

Pobierz Ogólne Warunki Umowy Serwisowej ›

Komunikat skierowany do Klientów, którzy zawarli umowę serwisową „5letnia GWARANCJA PLUS” w okresie do dnia 31.12.2017 włącznie:

Program obsługi serwisowej „5letnia GWARANCJA PLUS” ma być przekazany do realizacji autoryzowanym punktom przedsiębiorstwa obsługi serwisowej Quadra-Net Sp. z o.o.Klientom Media Markt zapewniana jest nieprzerwana obsługa serwisowa najwyższej jakości oraz przyspieszenie obiegu serwisowanego sprzętu. Spółki prowadzące sklepy Media Markt planują zawrzeć w tym celu z Quadra-Net Sp. z o.o. umowę o przejęciu przez Quadra-Net Sp. z o.o. zobowiązań Media Markt, wynikających z umowy serwisowej „5letnia GWARANCJA PLUS” zawartej przez Klientów do dnia 31.12.2017 włącznie.Wybraliśmy drogę zakomunikowania naszym Klientom planów zawarcia powyższej umowy o przejęciu, za pośrednictwem naszej strony www. Zdajemy sobie sprawę z otaczającego Państwa natłoku informacji. Nie chcieliśmy być nadawcą kolejnego pisma czy maila, domagającego się Państwa uwagi.Ze względu na internetową komunikację planowanego przejęcia przez Quadra-Net Sp. z o.o. realizacji na rzecz Klientów zobowiązań z umowy serwisowej ”5letnia GWARANCJA PLUS” (zawartej w okresie do dnia 31.12.2017 włącznie), prosimy tych z Państwa, którzy chcą zgłosić uwagi w związku z planowanym przejęciem przez Quadra-Net Sp. z o.o. naszych zobowiązań, o kontakt mailowy pod adresem mailowym: GPlus-Operator@media-saturn.com

Zakres cenowy produktu Gwarancja plus
- 1000zł 160 zł
1 001 zł 1 500 zł 220 zł
1 501 zł 2 000 zł 280 zł
2 001 zł 3 000 zł 320 zł
3 001 zł 4 000 zł 360 zł
4 001 zł 5 000 zł 500 zł
5 001 zł 6 000 zł 600 zł
6 001 zł 7 500 zł 700 zł
7 501 zł 10 000 zł 850 zł
10 001 zł 20 000 zł 1 200 zł
20 001 zł 23 500 zł 1 750 zł
23 501 zł 26 000 zł 2 650 zł
26 001 zł 30 000 zł 3 500 zł
Gwarancja Plus
 • Ochrona sprzętu na całym świecie przez 3 lata
 • Wariant Mini Max przeznaczony jest dla sprzętu o wartości do 500 zł brutto
 • 3 lata ochrony sprzętu od uszkodzeń wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przepięcia prądu
 • Ubezpieczenie od ryzyka awarii w trzecim roku ochrony
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu
 • Bezpłatna likwidacja szkody
 • W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu - karta podarunkowa o wartości sprzętu z dokumentu sprzedażowego

MINI MAX to ubezpieczenie Colonnade Insurance S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Mini Max.
Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

Pobierz Informacje dotyczącą zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość ›

Pobierz Pełnomocnictwo MediaMarkt ›

Cena sprzętu (od - do) Mini Max
- 200 zł 29 zł
201 zł 300 zł 39 zł
301 zł 400 zł 49 zł
401 zł 500 zł 59 zł
Gwarancja Plus
 • 3 lata ochrony
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek awarii również w okresie gwarancji producenta
 • Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu obowiązuje na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu
 • Bezpłatna likwidacja szkody
 • 14 dni na likwidację szkody (od momentu, w którym urządzenie wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela trafi do serwisu)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy

Komfort to pakiet ubezpieczeń LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komfort & Ochrona i Professional. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

Cena sprzętu (od - do) Ochrona
- 500 zł 65 zł
501 zł 1 000 zł 104 zł
1 001 zł 1 500 zł 151 zł
1 501 zł 2 000 zł 185 zł
2 001 zł 3 000 zł 223 zł
3 001 zł 4 000 zł 295 zł
4 001 zł 5 000 zł 342 zł
5 001 zł 6 000 zł 413 zł
6 001 zł 7 500 zł 503 zł
7 501 zł 10 000 zł 640 zł
10 001 zł 20 000 zł 753 zł
Gwarancja Plus
 • 3 lata ochrony
 • Dla telefonów i tabletów: 1 rok ochrony (pakiet ubezpieczeniowy również dla Twojej firmy!)
 • Ubezpieczenie na wypadek  nieuprawnionego użycia telefonu/tabletu wskutek Kradzieży z włamaniem lub rabunku
 • Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu obowiązuje na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu
 • Bezpłatna likwidacja szkody
 • 14 dni na likwidację szkody (od momentu, w którym urządzenie wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela trafi do serwisu)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy

Ochrona to pakiet ubezpieczeń LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komfort & Ochrona i Professional. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

Cena sprzętu (od - do) Ochrona
- 500 zł 88 zł
501 zł 1 000 zł 125 zł
1 001 zł 1 500 zł 179 zł
1 501 zł 2 000 zł 237 zł
2 001 zł 3 000 zł 318 zł
3 001 zł 4 000 zł 402 zł
4 001 zł 5 000 zł 474 zł
5 001 zł 6 000 zł 524 zł
6 001 zł 7 500 zł 674 zł
7 501 zł 10 000 zł 855 zł
10 001 zł 20 000 zł 1 161 zł
Gwarancja Plus
 • 3 lata ochrony
 • Ubezpieczenie sprzętu na wypadek awarii również w okresie gwarancji producenta
 • Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu obowiązuje na całym świecie (naprawa w ramach ubezpieczenia wyłącznie na terytorium RP)
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu
 • Bezpłatna likwidacja szkody
 • 14 dni na likwidację szkody (od momentu, w którym urządzenie wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela trafi do serwisu)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu naprawy

Komfort & Ochrona to pakiet ubezpieczeń LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komfort & Ochrona i Professional. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

Cena sprzętu (od - do) Komfort & Ochrona
- 500 zł 97 zł
501 zł 1 000 zł 162 zł
1 001 zł 1 500 zł 244 zł
1 501 zł 2 000 zł 307 zł
2 001 zł 3 000 zł 391 zł
3 001 zł 4 000 zł 533 zł
4 001 zł 5 000 zł 657 zł
5 001 zł 6 000 zł 770 zł
6 001 zł 7 500 zł 937 zł
7 501 zł 10 000 zł 1 167 zł
10 001 zł 20 000 zł 1 572 zł
Gwarancja Plus
 • 3 letni pakiet ubezpieczeniowy dla urządzeń w Twojej firmie
 • Telefoniczne lub mailowe zgłaszanie szkód
 • Bezpłatny transport do i z serwisu lub przyjazd serwisanta do Twojej firmy
 • Bezpłatne naprawy/likwidacja szkód
 • Szybkie terminy napraw do 10 dni roboczych
 • Urządzenia zastępcze na życzenie klienta dla wybranych grup asortymentowych w przypadku naprawy trwającej od 6 do10 dni roboczych (duże AGD, TV, drukarki)
 • Karta podarunkowa na życzenie Klienta w przypadku przekroczenia terminu napraw
 • Ochrona na wypadek rozmrożenia żywności wskutek awarii lub nieszczęśliwego wypadku (dotyczy lodówek/zamrażarek/lodówko-zamrażarek)

Professional to pakiet ubezpieczeń LA PARISIENNE ASSURANCES S.A. Szczegółowe informacje dot. m.in. zakresu ubezpieczenia, wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Komfort & Ochrona i Professional. Produkt ubezpieczeniowy nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121, t. jedn.), ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia ›

Cena sprzętu (od - do) Professional
- 500 zł 128 zł
501 zł 1 000 zł 237 zł
1 001 zł 1 500 zł 347 zł
1 501 zł 2 000 zł 438 zł
2 001 zł 3 000 zł 623 zł
3 001 zł 4 000 zł 815 zł
4 001 zł 5 000 zł 1 011 zł
5 001 zł 6 000 zł 1 125 zł
6 001 zł 7 500 zł 1 213 zł
7 501 zł 10 000 zł 1 430 zł
10 001 zł 20 000 zł 1 924 zł

ZGŁASZANIE PROBLEMÓW:

poniedziałek - piątek w godzinach 9:00 - 17:00
telefon: 799 355 555
e-mail: ubezpieczenia@mediamarkt.pl

powrót

pixel
[script]var $productVariant = $('.js-product-variant');if ($productVariant.length) { $productVariant.each(function() { var $this; $this = $(this).find('img'); $this.error(function() { $this.attr({ 'src': $this.attr('data-src-gallery') }); }).attr({ 'src': $this.attr('data-src-filemanager') }); }); $productVariant.on('click', function() { enp.APP.bundles.loader.loadingShow(); }); }[/script]