PRZYJDŹ
ze smartfonem
do dowolnego
marketu
Media Markt
w dniach 1-3.06

SZUKAJ
specjalnych
QR kodów
konkursowych
na terenie
marketu MM

SKANUJ
QR kody,
rozwiązuj
zagadki
i odpowiadaj
na pytania

Najbardziej kreatywne odpowiedzi wygrywają!

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 czerwca.
Nagrody Nagrody

oraz wiele akcesoriów dla graczy!

Sponsorzy Sponsorzy Nagrody - produkty Nagrody - produkty

FAQ

Jak mogę wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, należy przyjść do dowolnego marketu Media Markt w od 01 do 03 czerwca, dokonać rejestracji poprzez zeskanowanie za pomocą smartfon’a „Startowego kodu QR” umieszczonego na szyldach przy wejściu, kliknąć w link, który się pojawi na ekranie smartfon’a i wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie szukać kodów QR umieszczonych na terenie sklepu, skanować je i rozwiązywać zagadki oraz odpowiedzieć na pytania, które ukazują się po zeskanowaniu QR kodów.

Zobacz więcej - strzałka

Na czym polega Zadanie Konkursowe?

Zadanie konkursowe to udzielenie odpowiedzi na każde z czterech pytań – po jednym pytaniu w każdym z czterech Etapów. Do kolejnego Etapu możesz przejść skanując kolejny kod QR znajdujący się na terenie sklepu i biorąc udział w Zabawie.

Zobacz więcej - strzałka

Jakie są nagrody w konkursie?

W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 1 Nagroda Główna w postaci konsoli Konsola SONY PlayStation 5, 3 x Nagrody II stopnia w postaci Konsol NINTENDO Switch oraz 160 Nagród w postaci akcesoriów gamingowych dla wyróżnionych Prac Konkursowych.

Zobacz więcej - strzałka

Ile trzeba mieć lat by wziąć udział w konkursie?

W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Jednak, jeśli masz poniżej 13 lat rejestracji do udziału w konkursie i zgody na udział w Konkursie musi dokonać i udzielić Twój Opiekun Prawny.

Zobacz więcej - strzałka

Kim jest Opiekun Prawny?

Opiekun prawny to przedstawiciel ustawowy małoletniego, dokonujący czynności prawnych w imieniu dziecka. Naturalnym Opiekunem Prawnym dziecka są jego rodzice.

Zobacz więcej - strzałka

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy?

Dokonaj rejestracji poprzez zeskanowanie za pomocą smartfona „Startowego kodu QR” umieszczonego na plakatach przy wejściu do marketu. Następnie przejdź do aplikacji konkursowej klikając w link, który pojawił się na ekranie smartphone’a. Kliknij przycisk „Rejestracja” w Aplikacji Konkursowej. Wybierz jedną z dwóch opcji: „Mam ukończone 13 lat” lub „Nie mam ukończonych 13 lat”. W przypadku tej pierwszej podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz potwierdź wymagane zgody. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, Twój Opiekun Prawny poda Twoje imię i nazwisko, a także swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz potwierdzi wymagane zgody. Otrzymasz na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem dokonania rejestracji. Nie jest wymagane potwierdzenie żadne klikniecie w link w celu potwierdzenia rejestracji.

Zobacz więcej - strzałka

Jakie kryteria będą brane pod uwagę przy ocenie Prac Konkursowych?

Przy ocenie Prac Konkursowych będą brane pod uwagę: kreatywność i zgodność z wymogami wskazanymi w Regulaminie.

Zobacz więcej - strzałka

Gdzie mogę sprawdzić wynik konkursu?

Wyniki konkursu w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska zostaną opublikowane na stronie informacyjnej konkursu: https://mediamarkt.pl/lpk-graj-i-wygraj w dniu 10.06.2023 O prawie do nagrody Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pomocą wiadomości e-mail wysłanej najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia ustalenia listy wybranych Prac Konkursowych.

Zobacz więcej - strzałka

W jaki sposób dostanę swoja nagrodę?

Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztą na adresy podane przez Zwycięzców w Formularzu. Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zobacz więcej - strzałka

Czy mogę na ten sam e-mail i nr telefonu zarejestrować wiele dzieci?

Jeden uczestnik to jedno imię, nazwisko, nr telefonu i adres e- mail. Kilkoro uczestników może rejestrować się na ten sam numer telefonu i e-mail.

Zobacz więcej - strzałka

Ile nagród mogę wygrać w konkursie?

Jeden uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Konkursie.

Zobacz więcej - strzałka

Gdzie mogę znaleźć regulamin konkursu?

Regulamin dostępny jest na stronie konkursu https://mediamarkt.pl/lpk-graj-i-wygraj

Zobacz więcej - strzałka

Akcja trwa od 1 do 3.06.2023 r.
Szczegóły w regulaminie: