Podstawowe rodzaje oprogramowania komputerowego

Oprogramowanie umożliwia pracę z komputerem

Istnieją programy do różnych potrzeb i systemów operacyjnych


Czym jest oprogramowanie?

Praca z komputerem jest możliwa dzięki oprogramowaniu. Różne programy komputerowe w postaci systemu operacyjnego umożliwiają komfortowe korzystanie z komputera i pozwalają uruchamiać wiele aplikacji, jak edytor tekstów, ochrona przed wirusami lub gry komputerowe. Oprogramowanie można pobrać z Internetu lub zainstalować na komputerze z nośnika danych, jak dysk CD-ROM. To, czy dane oprogramowanie może być użyte na komputerze, zależy od systemu operacyjnego (Windows, Linux, Mac OS) i dostępnej mocy obliczeniowej. Oprogramowanie można podzielić na różne kategorie.


Systemy operacyjne

Systemy operacyjne umożliwiają pracę z komputerem, udostępniając interfejs użytkownika, za pomocą którego można obsługiwać programy kliknięciami myszą, oraz pozwalają na podłączanie i konfigurowanie dodatkowych urządzeń (drukarki, skanery itd.). Najpopularniejszymi systemami operacyjnymi są systemy Windows (Microsoft), Mac OS (Apple) i Linux.


Oprogramowanie biurowe

Oprogramowanie biurowe to programy do typowych czynności biurowych: edytory tekstów, listy tabelowe, prezentacje, poczta elektroniczna, zarządzanie kontaktami i koordynacja terminów. Najpopularniejszym oprogramowaniem biurowym jest pakiet Office producenta oprogramowania Microsoft.


Programy użytkowe

Programy przeznaczone dla osób wykonujących określone zawody lub do specjalnych zadań określane są jako programy użytkowe. Istnieją na przykład programy dla architektów (CAD), do przygotowywania dokumentów wydruku (Quark, Indesign) lub profesjonalnej obróbki zdjęć (Photoshop).


Oprogramowanie multimedialne

Istnieją różne programy multimedialne do odtwarzania filmów i plików MP3 lub wyświetlania obrazów. Do tej kategorii należą również przeglądarki internetowe, czyli programy do żeglowania po Internecie.


Oprogramowanie zabezpieczające

Najważniejszym oprogramowaniem zabezpieczającym są programy antywirusowe. Kolejne przykłady to zapory, które mają zapobiegać niedozwolonemu dostępowi do komputera przez Internet, oraz programy szyfrujące.


Gry

Również elektroniczna rozrywka w postaci gier komputerowych zajmuje ważne miejsce w ofercie oprogramowania. W sprzedaży są dostępne najróżniejsze warianty i gatunki gier komputerowych.


Narzędzia

Narzędzia są małymi, przydatnymi programami uzupełniającymi funkcje komputera. Należą do nich programy konwertujące pliki, skanery wirusów, programy do zarządzania danymi lub oglądania obrazów.


(Niektórzy) producenci:


•    Apple

•    Microsoft

•    Adobe

•    Sun Microsystems

•    Symantec

•    McAfee Labs

•    Google

•    Linux

•    ak tronic

•    MAGIX AG

•    Astragon


powrót